Jak dostać pracę w policji?

Jak dostać pracę w policji?

19 marca 2021 0 przez Marcin Polak

Policja, to instytucja, która zapewnia spokój i bezpieczeństwo. Pracę w tejże jednostce co roku chce podjąć wiele osób. Ubiegając się o pracę, warto pamiętać, że zatrudniani nie są tylko pracownicy mundurowi, ale także pracownicy cywilni. I tak chociażby oferty pracy w łódzkiej policji skierowane są dla specjalistów, referentów oraz służb mundurowych. Wymagane jest oczywiście odpowiednie wykształcenie oraz niezbędne cechy osobowościowe.

Procedura ubiegania się o pracę w policji

Do pracy w policji ubiegać się można na dwa rodzaje stanowisk: mundurowych oraz cywilnych. W przypadku rekrutacji do służb mundurowych na samym początku musimy spełnić podstawowe wymagania formalne: trzeba posiadać polskie obywatelstwo, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz posiadać zdolność psychiczną i fizyczną.

Pierwszym etapem jest postępowanie kwalifikacyjne, które polega na złożeniu wymaganych dokumentów

W dalszym etapie są one weryfikowane. Jeśli są kompletne i spełniają wymagania stawiane w ogłoszeniu, to tacy kandydaci zapraszani są na rozmowy wstępne. Dalsza część rekrutacji to test wiedzy oraz sprawdzian fizyczny, które odbywają się tego samego dnia. Kandydaci muszą zdać test: wiedzy, psychologiczny, sprawnościowy oraz wywiad. Test wiedzy dotyczy zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz bezpieczeństwa publicznego. Sprawdzanie sprawności fizycznej to inaczej pokonanie toru przeszkód w odpowiednim czasie. Test psychologiczny sprawdza zdolności intelektualne kandydata oraz jego zachowania społeczne i postawę w pracy. Z kolei wywiad ma na celu ocenę motywacji, autoprezentacji, czy współpracy z grupą. Ostatni etap rekrutacji to badania lekarskie. Na sam koniec sporządzana jest lista rankingowa. Po tym zatrudnionego czeka 3-letnia służba przygotowawcza. Oficerem można zostać poprzez wstąpienie do Wyższej Szkoły Policji lub dla osób z wyższym wykształceniem poprzez szkolenie.

Do służby cywilnej trzeba spełnić takie same wymagania formalne, jak przy ubieganiu się do pracy w służbach mundurowych

Komplet potrzebnych dokumentów dostarcza się osobiście lub przesyła pocztą do wskazanej jednostki. Po wstępnej weryfikacji, można zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną. O pozytywnym wyniki zatrudniony informowany jest telefonicznie. W wynikach rekrutacji dowiedzieć się także można z Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Poza służbą mundurową i cywilną, do pracy w policji można ubiegać się także na stanowiska pomocnicze, robotnicze oraz do obsługi.

Kariera w policji

O pracę w policji mogą ubiegać się różni kandydaci. Pracownicy mogą liczyć na bezpieczeństwo zatrudnienia, dobrą pensję oraz w przypadku służb mundurowych przywileje emerytalne. Dodatkowo służba w policji to wyróżnienie, z racji tego służymy własnemu kraju i dbamy o jego bezpieczeństwo.