Opłatek SL Witryna i wieczór poezji Jaśkowskiego

17 stycznia 2019 r. w czytelni filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli zorganizowało dla swoich członków oraz sympatyków noworoczne spotkanie opłatkowe połączone z wieczorem autorskim stalowowolskiego poety i członka SL „Witryna” Ryszarda Jaśkowskiego.    

 

    Przy dźwiękach kolęd oraz muzyki klasycznej w wykonaniu uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli, których opiekunem jest pani Małgorzata Chojnacka, poeci łamali się opłatkiem życząc sobie weny twórczej i dalszych sukcesów literackich. W dalszej części wydarzenia prezes SL „Witryna” Grzegorz Męciński poprowadził wieczór poezji Ryszarda Jaśkowskiego na którym został zaprezentowany jego najnowszy tomik „Wiersze wybrane”.

Ryszard Jaśkowski ukończył studia prawnicze w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie. Po ich ukończeniu zatrudnił się w „Społem” PSS w Stalowej Woli, przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej do stanowiska prezesa włącznie. Obecnie kieruje Krajowym Związkiem „Społem” w Warszawie, który skupia ponad 240 polskich spółdzielni.

Swoje wiersze drukował m.in. w „Prometeju”, „Nowinach”, „Wiadomościach Podkarpackich”, „Profilach”, „Sztafecie”, „Tygodniku Nadwiślańskim”, a także w antologiach i almanachach literackich. Dwukrotnie publikowany w Antologii Warszawskiej Jesieni Poezji (2009 r. i 2010 r.). Należał do grup literackich „Spatium” i „Gwoźnica”. Od 2004 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich a w rodzinnym mieście należy do SL „Witryna”.

„Wiersze wybrane” to już piąty tomik autora. Dotychczas ukazały się tomiki poezji takie jak:

- „Dojrzewanie słowa” (1997),

- „Siedem koszów obfitości” (2000 – Złote Pióro nagroda Rzeszowskiego Oddziału ZLP), -„Łaknienie” (2003 - literacka nagroda Prezydenta Stalowej Woli Gałązka Sosny, - „Trudno obudzić nadzieję” (2009).

Podczas wieczoru autorskiego wiersze poety w języku polskim czytali: Agnieszka Bulicz – wiceprezes SL „Witryna” i Grzegorz Męciński zaś w języku angielskim Natalia Męcińska. Na wydarzenie przybyli zaproszeni goście: Małgorzata Żurecka – sekretarz Związku Literatów Polskich Oddział Rzeszów, Mariusz Bajek – artysta, rysownik, Radny Rady Miejskiej w St. Woli,  Dionizy Garbacz -  publicysta i dziennikarz, rodzina, przyjaciele i znajomi poety a także media. Nie zabrakło wspomnień z młodzieńczych lat poety a także rozmów i pytań związanych z jego dorobkiem literackim i planami na przyszłość.

(Beata Sudoł – Kochan)

 

 Drukuj