Opłatek ZLP Oddział Rzeszów

Spotkanie opłatkowe Związku Literatów Polskich w Rzeszowie połączone z 50 - leciem wszechstronnej działalności na rzecz kultury i sztuki Podkarpacia Prezesa ZLP/O Rzeszów Pana Mieczysława Arkadiusza Łypa. Wzięli w  nim udział zaproszeni członkowie SL Witryna. (fot.Betty)

 

 

 Drukuj